ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองตรัง