ประชุมสัมมนามิติใหม่ของการก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงาน