ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์และสนามยิงปืน โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิด