โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2557 ได้รับเกียรติจาก ท่านธีระศักดิ์ มักคุ้น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) มาบรรยายเรื่องหลักความรับผิดชอบสำหรับบุคลากรสาธารณสุข