เข้าร่วมงานการกุศล​และร่วมบริจาคเงินสมทบสร้างอาคารเรียน​