ร่วมออกบูธบริการวิชาการในงานตรุษจีนนครตรังประจำปี ๒๕๖๒ งานมหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลกและมหกรรมวิชาการเทศบาลนครตรัง