นายพุทธิพงศ์ บุญชู  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญและผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ในส่วนราชการ