ร่วมออกบูธบริการวิชาการในงานตรุษจีนนครตรัง ประจำปี ๒๕๖๒ งานมหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลกและมหกรรมวิชาการเทศบาลนครตรัง