ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วสส.ตรังและโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า โครงการทุนศึกษาด้านสาธารณสุข(BNHA) ร่วมกิจกรรมและแสดงเปิดการแข่งขันกีฬา “อบต.ควนธานี” ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557