ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย ร่วมงานแถลงข่าว๘๒ ปี เมืองกันตังภูมิหลังประวัติศาสตร์