การประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงการนี้ผู้บริหารวิทยาลัย สังเกตการณ์ การตรวจสอบหลักฐาน และสอบสัมภาษณ์ ในครั้งนี้ด้วย