ร่วมเดินรณรงค์โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลนครตรัง ในงานเทศกาลตรุษจีน มหกรรมอาหารและมหกรรมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง เป็นผู้นำทีมการเดินรณรงค์ในครั้งนี้