มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในวิทยาลัย การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ให้แก่วิทยาลัย โดยเป็นโรงอาหารได้มาตรฐานคุณภาพด