กิจกรรมการประกวดTO​ BE​ NUMBER​ ONE​ IDOL TRANG เยาวชนต้นแบบิเก่งและดี ครั้งที่​ ๙ ได้รับเกียรติจากท่านณิทฐา​ แสวงทอง​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ในการนี้นางสาวชลลดา ดิษฐราชา​ ส​มาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วสส.ตรัง​ ได้รับการคัดเลือกเป็น TO​