นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ ๔ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  การนี้ท่านณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดตรัง ร่วมออกหน่วย ใน