ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เนื่องในโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556