เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดตรัง  ประจำปี ๒๕๖๒