คุณพรหมพิทักษ์ คำศรี เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อพบปะพูดคุย ในการพัฒนาการศึกษา