ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการชีวิตปลอดภัยรู้ใช้ ถังดับเพลิง