พิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านสุขภาพอนามัย และการสร้างเครือข่าย เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีท่านไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล