ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานสภาที่ปรึกษา พรรคประชาธิปัตย์ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบใบแสดงผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียนรวม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง