อาจารย์อดิศักดิ์ ศรีละออง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก ประจำปี ๒๕๖๒