ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านสุขภาพอนามัย และการสร้างเครือข่ายเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑