ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกันตัง (ศป.ปส.อ.กันตัง) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน