ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ มอบเข็มตราสัญลักษณ์ สถาบันพระบรมราชชนก แด่ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง