ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจร่างกาย การรับตรง รอบที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจร่างกาย การรับตรง รอบที่  2

แบบฟอร์มผลการตรวจร่างกาย

 

** ส่งผลการตรวจร่างกายได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา **