โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก โดยมี ดร.พรเจริญ บัวพุ่ม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยสถาบันพระบรมราชชนก ให้เกียรติเป็นวิทยากร