เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบ​ เก่งและดี​  TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ ๙