ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้โอวาทพร้อมทั้งให้กำลังใจอาจารย์และนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประเภทสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่รักษาม