ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการนำเสนอการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทสถานศึกษา