ร่วมให้กำลังใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ในการนำเสนอการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒