ชมรม TO​ ​BE​ NUMBER​ ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรประเภทชมรม TO​ ​BE​ NUMBER​ ONE ในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่​ ๒ ระดับภาคใต้