ประชุมพิจารณาจริยธรรมนวัตกรรมนักศึกษา รอบที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 20 มีนาคม 2557