นำเสนอโครงร่างวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพระบรมราชชนก ของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-net)