ศิษย์เก่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และ ศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์ เพื่อคารวะ เยี่ยมเยียน และพบปะพูดคุยกับคณาจารย์ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับวิทยาลัย