ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓๘ ปีการจากไปของคุณพ่อนิยม หลีกภัย และครบรอบ ๘ ปี  การจากไปของแม่ถ้วน หลีกภัย ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง