ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาสัมมนาวิชาการ "เวทีวิชาการ วสส.ตรัง ครั้งที่ ๖"  การนี้ ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก