เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน"๘๒ ปี เมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร์" โดยมีนายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตังเป็นประธาน