เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจและพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำตรัง อำเภอกันตังครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง  เป็นประธาน