นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีการงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกจังหวัดตรัง