ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีท่านพรชัย สุขโสม  นายอำเภอกันตัง เป็นประธานในพิธี