ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมแรงร่วมใจ ดูแลบำรุงรักษาทำความสะอาดสวนสาธารณะวังนกน้ำ