ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมแผนงานการบริการวิชาการ เนื่องในงาน ๘๒ ปี เมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร์ และงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานวันสงกรานต์