นายจักรพงษ์ อินพรม นักวิชาการสาธารณสุข เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญเพื่อเข้ารับฟังนโยบายการทำงานในโอกาสได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง