ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำตรัง อำเภอกันตัง