พระสุทธิสารสุธี (ฉาย ปิยธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล (ธ) เจ้าอาวาสวัดดอนรัก เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัดและสร้างประตูชัยวัดรัตนาราม (หัวสวน) อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา การนี้คณาจารย์วิทยาลัยเข้านมัสการและขอพร