นางนิตยา ปานชนะ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในนามตัวแทน ครอบครัวนายเพื่อม ปานชนะ อดีตกำนันตำบลควนธานีมอบพัดลมให้กับวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยเป็นตัวแทนรับมอบ