ค่ายอาสาพัฒนา สงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 2 ตอนสร้างสุข เมืองตรัง ณ โรงเรียนบ้านนาป้อ จ.ตรัง วันที่ 24 มีนาคม 2557