ร่วมต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดตรัง ด้านสาธารณสุขและมอบ Smart Card  แก่ อสม.จังหวัดตรัง