ร่วมพิธีเปิดงาน ๘๒ ปี เมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร์ โดยมีท่านไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิด